Systemy Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN)

Mając kilkuletnie doświadczenie w instalacjach Systemów Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN) na terenie całego kraju, oraz wymagania stawiane wobec nowoczesnych rozwiązań, szczególnie w opcji sterowań, automatyki, transmisji sygnałów alarmowych i technicznych, obsługi i oprogramowania wspomagającego, narzędziowego oraz diagnostycznego, wykorzystujemy urządzenia wiodących producentów takich jak:

 

ALEPH, BOSCH, DSC, GE SECURITY, GJD, NAPCO, OPTEX, PYRONIX, ROKONET, SATEL, VISONIC.

 

Elementem decydującym o jakości technicznej i funkcjonalności systemu jest centrala alarmowa, której konstrukcja, wyposażenie techniczne i sposób programowania transmisji danych oraz możliwość rozbudowy i współpracy z urządzeniami, decydują o nowoczesności i możliwościach technicznych całego systemu.

 

Do podstawowych czujek stosowanych w systemach alarmowych należą:

 

  • Czujki aktywne podczerwieni, przeznaczone do wytwarzania stanu alarmowania, gdy zostanie przecięta wiązka promieniowania między nadajnikiem a odbiornikiem. Stosowane zarówno w ochronie wewnętrznej jak i zewnętrznej (obwodowej).
  • Czujki mikrofalowe, wytwarzają stan alarmowania w odpowiedzi na zmianę częstotliwości promieniowania mikrofalowego odbitego od poruszającej się osoby.
  • Czujki pasywnej podczerwieni, wywołujące stan alarmowania w odpowiedzi na zmianę odbieranego natężenia promieniowania podczerwonego, spowodowane przez obiekty poruszające się w strefie wykrywania.
  • Czujki sejsmiczne- stosowane do ochrony specjalnych urządzeń typu skarbiec, kasy, budynek specjalny.
  • Czujki wibracyjne - wykrywające różnego typu drgania lub wibracji materiału, konstrukcji chronionego obiektu.
  • Czujki stłuczenia szkła - wywołują stan alarmowania w odpowiedzi na wykrycie drgań charakterystycznych dla pękającego (tłuczonego) szkła.
  • Czujki magnetyczne - wywołują stan alarmowania w odpowiedzi na wykrycie przerwania obwodu dozorowego występującego np. przy wyważaniu okna, drzwi.
powrót ->>>