Systemy sygnalizacji pożaru

Systemy sygnalizacji pożaru należą do grupy systemów alarmowych.

 

Zadaniem jest:

  • wykrycie pożaru w możliwie jak najwcześniejszym stadium.
  • zaalarmowanie o grożącym niebezpieczeństwie.
  • zainicjowanie uruchomienia środków zaradczych, ograniczających skutki pożaru, a zwłaszcza umożliwiających bezpieczną ewakuację ludzi z zagrożonych pomieszczeń.

Konfigurację systemu tworzą:

  • czujki pożarowe ( dymu, ciepła, płomieni, gazów pożarowych).
  • ręczne ostrzegacze pożarowe.
  • centrala sygnalizacji pożaru.
W ww. systemach instalujemy urządzenia nw. producentów:

 

BOSCH, ESSER, GE SECURITY, POLON-ALFA, SCHRACK SECONET

 

powrót ->>>