Od kilkunastu lat świadczymy usługi ochrony w sposób rzetelny i profesjonalny. Doświadczenie uczy nas, że z uwagi na swój charakter, każdy Klient wymaga indywidualnego podejścia do problemu ochrony.

 

Typowe elementy ochrony fizycznej powinny być wspierane rozbudowanymi systemami technicznymi, natomiast ilość stanowisk ochrony fizycznej musi być odpowiednio dostosowana do specyfiki obiektu.

 

Zasadnicze zadania ochrony fizycznej mogą obejmować:

 • zapobieganie kradzieży i niszczeniu mienia
 • zapobieganie napadom i innym czynom przestępczym
 • obserwację osób i otoczenia
 • interwencję w stosunku do osób naruszających porządek i prawo
 • kontrolę ruchu osobowego, samochodowego i towarowego
 • trzymanie porządku i spokoju w chronionym obiekcie
 • zapobieganie pożarom i innym formom paraliżu działalności
 • zapobieganie podłożeniom materiałów żrących, wybuchowych bądź mogących w jakikolwiek sposób stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia
 • zapobieganie wypadkom na terenie obiektu

Pracownicy ochrony są przez cała dobę nadzorowani przez służby kontrolne oraz za pomocą elektronicznych systemów nadzoru. Pracownicy posiadają odpowiednie przeszkolenie: licencje, udzielania pomocy przedmedycznej, obsługi systemów CCTV i alarmowych, BHP i P.poż. i inne.

 

Zapewniamy:

 • umundurowanie pracowników ochrony - uzależnione od charakteru obiektu
 • wsparcie przez mobilne załogi interwencyjne do wszystkich obiektów chronionych
 • dysponujemy niezawodną, bezprzewodową łącznością radiową