VANGUARD przywiązuje ogromną wagę do doboru i wyszkolenia personelu.

Wprowadziliśmy staranną selekcję kadry pracowniczej.

 

Każdy pracownik ochrony musi spełniać następujące wymogi:

 • zaświadczenie o niekaralności
 • ukończony 21 rok życia
 • obywatelstwo polskie
 • pozytywne orzeczenie lekarskie
 • pełna zdolność do czynności prawnych
 • wzrost minimum 175 cm

Szkolenia Pracowników ochrony obejmują zakres min.:

 • obowiązków pracownika ochrony,
 • prawnych uwarunkowań działań pracownika ochrony,
 • zasad ochrony obiektów i zagrożeń bezpieczeństwa,
 • zasad obsługi urządzeń i systemów alarmowych,
 • podstawowych technik interwencyjnych,
 • zasad udzielania pierwszej pomocy,
 • przepisów BHP oraz przepisów przeciwpożarowych,
 • zasad przeprowadzania ewakuacji,
 • zasad udzielania pomocy przed medycznej.

Każdy pracownik ochrony zobowiązany jest podnosić swoje kwalifikacje uczestnicząc w:

 • kursach licencyjnych dla pracowników ochrony
 • specjalistycznych szkoleniach z zakresu ochrony osób i mienia

 

Zgłoszenia w formie Cv prosimy wysyłać na adres:

 

biuro@vanguard.pl